....Dalla raccolta di Poesie dialettali

 

Agli Amici del MotoRodì

 

 

Non è tantu chiddu chi resta a fini da mangiata

ma l'abbundanza di chiddu chi calamu,

‘ddu cocci e liva, na corda i salami,

na ‘nfedda di furmaggiu e pani cauddu appena sfurnatu!

 

Si sunnu cozzi o scauzzi pocu importa

e né cauddu e friddu fa a carni ‘nfurnata,

ma chiddu chi è doviri e non transiggi

a carni i crastu è mugghiu rustuta!

 

E non parramu poi du sugu di Pizzotta

chi dintra ci metti puru patati e sosizza

ma non disdigna di fari cosa bella

si cull'amici mangia pani e murtadella!

 

Na bella cumpagnia non c'è chi diri

‘ndi divirtemu sempri a facci i cu non voli,

chi muturuni giramu pi piaciri

e partemu puru si a schina doli!

 

Non c'è culuri e nemmeno bandera

‘ccà a pinzamu tutti a stissa manera,

semu tutti du stissu culuri

‘ndi basta metteri ‘mmoto u nostru muturi!

 

Ne pozzu muntuari a tutti picchì su tanti

l'amici di stu gruppu sempri fistanti,

ma su sicuru chi nessunu s'appetta

si dugnu u benvenutu a Fulippu ca vespetta!

 

 

 

 

clicca qui per tornare all'indice delle poesie dialettali

 

 

 

© 2009 - taninomateria.it

 

 

 

 

 

RODI' MILICI POETI SICILIANI POETA SICILIANO rodì milici commedie siciliane poesie siciliane

cc