....Dalla raccolta di Poesie dialettali

 

 

MI PRESENTU

 

 

Non sugnu jò pueta o cantaturi

e scrivu pi dilettu e piaciri,

e non fazzu cu li versi ‘cchiù favuri

ma scrivu e dicu ciò chi vogghiu diri.

 

Non portu barba longa e pilu jancu

né vistiteddi eleganti e fini

ma di st'amici mei jò sugnu stancu

e di tutti li sacchetti ‘ndaiu chini.

 

Jò non nascì riccu ne mai l'haiu statu

e la me famigghia è povera ma nurata

jò la ricchizza in sordi mai haiu misuratu

e ‘ncasa amu campatu a la jurnata.

 

Jò nenti dumandu e nenti vogghiu aviri

la genti la canusciu a lu bisognu,

ma sulu provu tantu piaciri

quandu la sira a casa stancu tornu.

 

Jò mi presentu e Vui chi liggiti

e a chiddi chi mi vonnu criticari

cchiettu e pulitu comu ca nascivi

jancu di cori e onestu ‘ntò parrari.

 

Un sulu difettu jò mi portu appressu

chi u tortu o la raggiuni a dicu ‘nfacci

e quandu beni parru tuttu è permessu

ma quandu tortu dicu u mussu storci.

 

E allura sulu jò prifirisciu stari

scrivendo poesii e lu me cantu,

sulu cu li me versi e cu lu me pinzari

a poesia ‘ntò cori e u cori chinu di chiantu.

 

 

clicca qui per tornare all'indice delle commedie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2009 - taninomateria.it

 

 

 

 

 

RODI' MILICI POETI SICILIANI POETA SICILIANO rodì milici commedie siciliane poesie siciliane

cc