....Dalla raccolta di Poesie dialettali

 

 

N I R U

 

 

Vidisti testa di rapa chi era veru

non è pi ‘ttia, ma tu non mi sintisti,

ristasti cu tristizza e senza preju

e lu disprezzu ‘ncoddu ti mintisti.

 

Finiscila ti dissi cu raggiuni

lu pinzeri è na canna ‘ntra lu ventu,

ma tu circasti li sò occhi ad ogni ‘ngnuni

e chiddi t'accicaru u sintimentu.

 

Ora tu penzi a tantu e ti disperi

e cerchi la ragiuni da nigata,

finisti comu a tanti cambareri

chi pigghiunu ‘nboffi puru da criata.

 

Ora jò penzu e dicu, poviru fissa

chi ti pinzavi, chi fussi rosi e ciuri?

la tò facciazza tosta non è a stissa

di cu bramia idda di tantu amuri.

 

Passasti notti ‘nbiancu e senza sonnu

pinsandu la faccitta dilicata e fina,

virrà, ‘ntra tia dicisti, lu me jornu

chi l'accarizzu e la tegnu vicina.

 

Ora chi tutti storti andaru i cosi

penzi a chiddu chi u vecchiu ti dicia,

penzi lu mottu avanti ad ogni cosa

“cu prima non penza all'ultimu suspira”.

 

E suspiri ‘ntà stu tempu ‘ndi fa tanti

ti ciangi la pazzia d'un mumentu,

prigasti, ti vutasti puru e Santi

ma piddisti a partita contru o tempu.

 

Ora tu penzi cu paura all'avviniri

ma “ciangiri u mortu su lacrimi persi”,

metti lu cori ‘npaci si non cridi

scrivi di cori e canta li tò versi.

 

 

 

clicca qui per tornare all'indice delle poesie dialettali

 

 

 

© 2009 - taninomateria.it

 

 

 

 

 

RODI' MILICI POETI SICILIANI POETA SICILIANO rodì milici commedie siciliane poesie siciliane

cc