....Dalla raccolta di Poesie dialettali

 

 

RIPENZU E VIVU

 

 

 

Vecchiu mi fici e na pocu stancu

passaru trent'anni ma forsi ‘ndaiu centu

haiu una famigghiuzza pulita e mi ‘ndi vantu

travagghiu pi iddi e pi iddi scrivu e cantu.

 

Certu chi sacrifici ‘ndaiu fattu tanti

e misteri ‘ndaiu cangiatu chi mancu i cuntu,

‘ntà li mumenti tristi haiu prigatu i Santi

ma pani haiu purtatu a lu cunventu.

 

Ora mi vardu arreti e ‘ntantu i cuntu

i muminteddi tristi di la casa

i travagghieddi mei all'acqua e o ventu

li sacrifici pi m'accattari a spisa.

 

La bona stidda ntà me vita n'avutu locu

lu tempu l'ha firmata assai luntana

di vita bella jò ‘ndaiu fattu pocu

travagghiu mi ricordu e vita sana.

 

Di li travagghi mei jò portu vantu

e non m'affruntu si ‘nte mani haiu li caddi,

dopu trent'anni ‘ntà me casuzza regna u cantu

haiu du figghi e preju si li vaddi.

 

Jò ora grazii a Diu staiu bonu

e obbligu randi haiu cu me patri,

a scola ma mandatu lu bonomu

a ‘nzignari li verbi e li cunti fari.

 

Ora ‘ntà lu salottu miu giardinu e ciuri

‘ntà lu caminettu miu c'è focu tantu

‘ntà la casuzza mia c'è tantu amuri

‘ntà lu curuzzu miu c'è gioia e vantu.

 

 

clicca qui per tornare all'indice delle poesie dialettali

 

 

 

© 2009 - taninomateria.it

 

 

 

 

 

RODI' MILICI POETI SICILIANI POETA SICILIANO rodì milici commedie siciliane poesie siciliane

cc