....Dalla raccolta di Poesie dialettali

 

 

SICILIANU SUGNU

 

Sicilianu sugnu e mi ‘ndi vantu.

 

Terra di li me genti e di li megghiu cosi,

Terra di pueti e sunaturi

Terra di canti, d'amuri e ciuri,

Terra di genti onesti e travagghiaturi,

Terra cu lu sangu abbivirata

Terra cu li unghia cultivata.

 

Jò sicilianu sugnu e mi ‘ndi vantu.

 

Terra di ‘nvidiusi e dispittusi

Terra di genti bona e di ‘nfamuni,

Terra da megghiu genti e da ‘cchiu tinta,

la terra di lu mundu è tutta terra.

Ma la terra me è spiciali.

 

Nasciunu li rosi e accantu lu ruettu,

u ruettu crisci picchi a mala genti l'abbivira

ma la rosa no! havi a muriri!

picchi di tutti i ciuri è ‘cchiù profumata.

 

E jò sù rosa e non vogghiu muriri,

jò vogghiu essiri richiantatu.

 

A genti ‘cchiù mi varda e ‘cchiù mi chiudu

comu u rizzu quando si senti tuccatu

l'indifferenza di la genti mancu mi tocca

ma a gilusia e a ‘nvidia mi distruggi.

Ma chista e l'autra terra è a stissa terra.

 

E jò sicilianu sugnu e mi ‘ndi vantu.

 

 

 

clicca qui per tornare all'indice delle poesie dialettali

 

 

 

© 2009 - taninomateria.it

 

 

 

 

 

RODI' MILICI POETI SICILIANI POETA SICILIANO rodì milici commedie siciliane poesie siciliane

cc