....Dalla raccolta di Poesie dialettali

 

 

SIGNURINA MODERNA

 

Biddizzi fimminili e ‘npupateddi

pittativi li mussa e i facci beddi,

già vinni la sira e puru lu mumentu

faciti prestu chi c'è l'appuntamentu.

 

C'è u beddu pritindenti appassionatu

chi jttò a lenza e u pisci ha ‘nbuccatu,

“su sulu e dispiratu ‘ntà sta gnuni”

e idda ‘cci cridi a ‘nbuccalapuni!

 

E scappa, s'affretta, havi raggiuni

ma poi finisci chi ‘cci fannu u biduni,

e ‘nchiana e scindi cu bona lena

e vardandula ‘nfacci, creatura, fa pena.

 

E la genti chi la varda indifferenti

si senti diri mala lingua e inpertinenti,

ti varda ‘nfacci e ridi a “'mmucciadderi”

poi ti ‘ngiuria mala lingua e ‘npaccidderi.

 

E mentri di disperi e penzi a stu mundazzu

pigghiati a ‘nboffi e ‘nbucca ciddazzu!.

 

 

 

clicca qui per tornare all'indice delle poesie dialettali

 

 

 

© 2009 - taninomateria.it

 

 

 

 

 

RODI' MILICI POETI SICILIANI POETA SICILIANO rodì milici commedie siciliane poesie siciliane

cc