....Dalla raccolta di Poesie dialettali

 

STRAGI INUTILI

 

(Scritta in occasione di una strage politica)

 

 

Vidunu sti occhi straluciuti

lu mali ‘ntà stu mundu già pirdutu,

e vidunu l'omini onesti arridduciuti

a non campari ‘cchiù senza vindutu.

 

O mundu chi firrii sira e matina

datti na scutulata na vota tantu,

sbarazziti lu saccu e la sacchina

e manda a mala genti o campusantu.

 

Di morti supra morti incheru la terra

e fannu li sfraceli senza ragiuni,

si fussi pi ‘nteressi o fussi guerra

u stissu li cundanniria a stari ‘nprigiuni.

 

O bestia ‘nfami c'ammazzasti a genti

‘ntà lu to cori tu ti senti forti,

e nudda pietà avisti pi ‘nnuccenti

e nuddu duluri pi li tanti morti.

 

Ma comu non ti vinni ‘nmenti lu diluri

d'un patri e di na matri straziati,

la figghia chi crisceru cu tantu amuri

ora sa ciangiunu davanti addilurati.

 

Lu ‘nfernu tu criasti ‘ntà la notti

pazzu ‘ncuscenti senza raggiunamentu,

tu fusti lu patruni di la morti

tu ti sintisti Diu ‘ntà ‘ddu mumentu.

 

Ma tu non sì Diu e non sì' Santu

tu si un poviru mischinu senza ‘cchiù tempu,

cu lu cori chinu di chiantu ‘ndi lassasti

e l'odiu di lu mundu ‘ncoddu ti mintisti.

 

Jò sentu intra lu cori tantu diluri

e pinzandu a ‘ddà genti passu l'uri,

e pregu puru pi ‘ttia anima lorda

chi non ti chiami omu, ma sulu belva.

 

 

 

clicca qui per tornare all'indice delle poesie dialettali

 

 

 

© 2009 - taninomateria.it

 

 

 

 

 

RODI' MILICI POETI SICILIANI POETA SICILIANO rodì milici commedie siciliane poesie siciliane

cc