....Dalla raccolta di Poesie dialettali

 

U scuterista

 

 

Forza carusi, mittiti ‘nmoto chi si parti

cascu ‘ntesta e velocità moderata

mi raccumandu non faciti cosi storti

a strada è di tutti e non è privata.

 

U scuterista Rudiotu è sfizziusu

ama a muntagna e l'aria pulita

ma ‘ntò mangiari diventa camurriusu

antipastu, primi, secundu e carni ‘nfurnata.

 

Veru è chi a muntagna porta famuzza

e l'aria frisca raffina a piddazza

ma è puru veru chi giramu pi billizza

e non c'è bisognu di jnchiri a bisazza!.

 

Haiu schirzatu! chi ‘cci vuliti fari

sti quattru versi scrissi pi babbiari!

 

Amici scuteristi di bella cumpagnia

tinitivi pronti chi semu quasi al via

ma stà vota Vi fazzu veniri u pitittu

vi portu ‘nmuntagna ‘ddabbanda o strittu!

 

 

 

clicca qui per tornare all'indice delle poesie dialettali

 

 

 

© 2009 - taninomateria.it

 

 

 

 

 

RODI' MILICI POETI SICILIANI POETA SICILIANO rodì milici commedie siciliane poesie siciliane

cc